15 februari 2021

Waarom kleine kinderen nauwelijks een bron zijn van infectie en of dat met de komst van de nieuwe coronavirus varianten zo blijft?

Author picture

38 min. listen

Gesprek tussen Jaap Goudsmit en Felix Rottenberg, voorzitter van de brancheorganisatie Kinderopvang.

De epidemie met het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 verschilde tot nu toe van griep dat kinderen onder de 10 niet de bron van besmetting zijn. Dat is namelijk bij griep wel zo. De overeenkomst tussen COVID-19 en griep is dat beide infecties in de winter de kop op steken en in de zomer weg zijn. De centrale vraag is of een infectie met het oorspronkelijke virus uit 2020 net zo verloopt als de infecties met de besmettelijker varianten uit Engeland, Zuid-Afrika of Brazilië . Omdat de infectieuzere varianten tot een hogere hoeveelheid virus in de neus-keelholte leidt, mogen we verwachten dat er meer kleuters en peuters besmet zullen raken in dit jaar als de kinderopvang, de kleuterscholen en de lagere scholen weer open zijn. Kinderen hebben tot hun 10de minder ACE2 receptoren in hun neus en keel , waardoor meer besmettelijkheid tot uiteindelijk meer infectie bij kinderen leidt. Sneltesten kunnen helpen de positieve pedagogische medewerkers die vaak bron van de infectie zijn, uit de opvang of school te weren.

Over Jaap Goudsmit

Jaap Goudsmit is arts en viroloog verbonden aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health en wetenschappelijk directeur van het Human Vaccines Project, een NGO die onze afweer tegen ziekte probeert te doorgronden zodat er sneller en betere vaccins kunnen worden gemaakt.

Jaap Goudsmit